Focus op slaap: minder verzuim en meer werkplezier

Slaapwaarde biedt workshops, training en individuele coaching voor medewerkers op maat. Gericht op organisaties waar de werkdruk flink kan oplopen, het verzuim door overbelasting hoog is en waar door werknemers op onregelmatige werktijden wordt gewerkt. Het aanbod is heel passend voor organisaties op het gebied van:

 • gezondheidszorg: verpleging, verzorging, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg
 • onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs
 • welzijn: sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang

Is jouw organisatie ook toe aan beter uitgeruste medewerkers?

Veel zorgmedewerkers, hulpverleners en werknemers met onregelmatige werktijden hebben last van een slechte nachtrust. Dit heeft invloed op hun gezondheid en inzetbaarheid.

Daarnaast geldt dat het voor sommige functies lastig is om vacatures in te vullen. Ook daarom is het belangrijk om te zorgen dat medewerkers graag en gezond blijven werken.

Plan direct een (gratis) intake om te bespreken wat ik voor jouw organisatie kan doen

Wat deelnemers leren in workshops en individuele slaapcoaching

 • Wat er nodig is voor een gezonde nachtrust
 • Niets doen: dus stoppen met worstelen en vechten tegen het slaapprobleem
 • Anders omgaan met negatieve gedachten en gevoelens
 • Hoe ze (weer) een normale slaper worden en goed blijven slapen

Bewustwording van de eigen slaapkwaliteit en het kiezen voor het aanpassen van gewoontes die de slaap bevorderen, komen in iedere workshop of training aan bod. Want alleen kennis levert geen minuut extra slaap op.

Mogelijkheden voor bedrijven

 • Workshops van een (half) dagdeel, online of fysiek
 • Toegang tot de online cursus Slaapwaarde voor behoud en verdieping van het geleerde na de workshop
 • Individuele begeleiding voor medewerkers die daar baat bij hebben (3 tot 6 afspraken van 45 minuten)
 • Organisatieadvies op het gebied van onregelmatige werktijden, rustmomenten, bespreekbaar maken van het onderwerp slaap

Mijn aanpak bij slaapproblemen

Loze beloftes ga ik niet doen en garanties kan ik niet geven. Ik gun je zeker die gouden tip die je zonder pijn en moeite naar een zalige nachtrust brengt. En ik weet ook zeker dat deze quick fix niet bestaat. Jammer en helaas.

Beter slapen begint bij het anders omgaan met je gedachten en gevoelens over het niet kunnen slapen. Dat vraagt om oefening en aandacht. Veel boeken en (online)trainingen leren je van alles over de theorie van slapen. Je slaapt er echter geen minuut langer door.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de benadering vanuit ACT goede resultaten heeft op de lange termijn en dat het de kans op terugkeer van de slaapproblemen kleiner maakt. Het geeft een duurzame verbetering van je nachtrust doordat je meer vertrouwen ervaart dat ook jij goed kunt slapen.

Referenties

Uitleg over hoe het traject is verlopen en wat hun problemen zo ongeveer zijn. Herkenbaar maken voor de doelgroep.

Dankzij de workshops en begeleiding van medewerkers is het ziekteverzuim flink gedaald!

Pieter de Groot

manager HR, GGD Zuid Brabant

Dit traject heeft mij op een heel andere manier naar slapen laten kijken.

Nienke

Ik voel me in het algemeen rustiger en plan -zonder schuldgevoel- bewust meer rustmomenten in. 

Deelnemer, 41 jaar

Perfect is het nog niet en zal het wellicht nooit zijn, maar ik functioneer weer zoals voor het moment dat mijn kinderen geboren zijn.

Moeder van twee kleine kinderen

Bedrijven die een workshop, training of individuele coaching hebben afgenomen.

Slaapwaarde + ACT

Slaapwaarde benadert slaapproblemen vanuit ACT: Acceptance and Commitment Therapy. ACT is evidence based, dus we weten wat wel en niet werkt. ACT is een moderne vorm van gedragstherapie die goed werkt bij een duurzame aanpak van slapeloosheid. Dus zonder hulpmiddelen en medicatie. Hoofdthema’s:

 • meer vertrouwen in je nachtrust
 • loslaten van hulpmiddelen en controle
 • een goede nachtrust begint overdag

Energie besparen

Slaap laat zich niet controleren en sturen. ACT richt zich op het anders omgaan met de gedachten en gevoelens die horen bij slecht slapen. Hierdoor leren medewerkers stoppen met vechten of vermijden. De energie die dit oplevert, kan overdag goed ingezet worden.

 

Veelgestelde vragen

Hoe beïnvloeden slaap en werk elkaar?

Veel werkgevers vinden slaap een privéaangelegenheid. Slecht slapen beïnvloedt de kwaliteit van het werk, de veiligheid op de werkplek en de gezondheid van de medewerker. Het leidt tot hoger verzuim, meer ongevallen en een lagere productiviteit. Tijd voor u als werkgever om slaapproblemen bij uw werknemers serieus te nemen. Van de werknemers die aan het werk zijn, ervaart 45% een matige tot slechte slaapkwaliteit. Onder werknemers die zijn ziekgemeld bij ArboNed ligt dat percentage nog hoger: 57% geeft aan niet goed te slapen.

Waarom zou een werkgever investeren in goede slaap?

Werknemers die goed slapen zijn productiever, maken minder fouten en melden zich minder vaak ziek. Ze houden zich beter aan regels en voorschriften, vertonen minder ongewenst gedrag, zijn socialer naar hun collega’s en minder vaak betrokken bij conflicten. Het is dus zeker aan te raden om er iets aan te doen als de werkgever signaleert dat werknemers last hebben van slaapproblemen.

Wat kan een werkgever doen om de slaapkwaliteit van werknemers te verbeteren?

Een slaaptraining is een bewezen effectieve oplossing. Dat kan op individueel niveau (via coaching) en als groep (preventief en bij beginnende klachten). Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk, bijvoorbeeld: na afloop van een training individuele coaching aanbieden aan de werknemers die daar baat bij hebben.

Meer weten over workshops, training en coaching voor jouw medewerkers? Neem contact op.