Hoe is de belangstelling voor de kwaliteit van slaap vanuit werkgevers? Vaak wordt slaap als privé gezien en dat is het natuurlijk ook. Het klopt dat het slapen in de ‘vrije tijd’ gebeurt. Maar de gevolgen van slaaptekort zullen ook op de werkvloer te merken zijn.

Gevolgen van slaaptekort

Slaap kan gezien worden als een soort thermometer die aangeeft hoe het met de werknemer gaat. Bij aanhoudende werkstress of slaapproblemen komt een medewerker al gauw in een vicieuze cirkel terecht waar het lastig uitstappen is. Werknemers met slaapgebrek hebben een grotere kans om betrokken te raken bij gevaarlijke situaties of ongevallen. Het vermogen om goede beslissingen te nemen daalt, net als de concentratie en reactiesnelheid.

Ook als veiligheid een minder prominente rol in het werk speelt, is de kans op fouten die hersteld moeten worden veel groter. Dit zorgt voor minder kwaliteit en opbrengst van de inzet van de medewerker. Op de lange termijn hebben slaapproblemen gevolgen voor de psychische en fysieke gezondheid van medewerkers. Met als mogelijk gevolg langdurig ziekteverzuim.

Slaap en werkdruk of onregelmatige werktijden

Een flink deel van de zorgmedewerkers, hulpverleners en werknemers met onregelmatige werktijden hebben last van een slechte nachtrust. Vanwege de hoge werkdruk, psychische en fysieke belasting van het werk en het werken tegen het bioritme in. Dit heeft invloed op hun gezondheid en inzetbaarheid.

Goed werkgeverschap

Bij goed werkgeverschap hoort het wat mij betreft om regelmatig het gesprek te voeren met elkaar over gezonde slaap. Er zijn verschillende manieren voor de werkgever om de werknemer te ondersteunen als dat wenselijk is. Denk aan het beschikbaar stellen van hulpmiddelen (een rustige plek voor een powernap), kennis over slaap en gezond (thuis)werken door middel van een workshop of e-learning en kortdurende begeleiding zoals slaapcoaching.

Dat het voor sommige functies lastig is om vacatures in te vullen, is een extra reden om er als werkgever voor te zorgen dat medewerkers graag en gezond blijven werken. Want een goede nachtrust begint overdag.