Geschat wordt dat zo’n 20% van alle mensen op een bepaald moment in zijn leven last heeft van een slaap-waakstoornis. Er worden verschillende termen gebruikt als er sprake is van een slechte nachtrust. Hieronder vind je de meest gehanteerde begrippen op een rijtje.

Slecht slapen

Moeite met inslapen, te vaak ontwaken ’s nachts, moeite om dan weer in slaap te vallen, te vroeg wakker worden, onrustig dromen en/of niet uitgerust wakker worden.

Slapeloosheid (insomnie)

Minstens driemaal per week slecht slapen met daarbij slechter functioneren overdag, zoals moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie en prestatie. Vermeende slapeloosheid: slecht slapen, zonder dat er klachten zijn over het functioneren overdag. Dan wordt er nog onderscheid gemaakt tussen kortdurende en langer durende slapeloosheid waarbij de grens ligt op drie weken. In 90% van de gevallen van een slaap-waakstoornis, is er sprake van een insomniestoornis.

Slaperigheid overdag

Dit wordt ook wel hypersomnie genoemd: de onbedwingbare neiging om overdag in slaap te vallen. Bij enkele slaapstoornissen staat slaperigheid overdag op de voorgrond.

Slaapproblemen

Klachten met betrekking tot het slaap-waakpatroon, zoals slecht slapen en slaperigheid overdag.

Slaapstoornis

Een stoornis in het slaapwaakpatroon, zoals slapeloosheid, het obstructieveslaapapneusyndroom, restless-legssyndroom, nachtelijke kuitkrampen, het vertraagdeslaapfasesyndroom en narcolepsie, vastgelegd als diagnose.

Negatieve conditionering

De overtuiging niet meer te kunnen slapen en slapen associëren met iets onaangenaams. Er ontstaat spanning om niet te kunnen slapen, wat het slapen extra bemoeilijkt. Er is sprake van een vicieuze cirkel die kan blijven bestaan, ook als de aanvankelijke oorzaak van het slechte slapen verdwenen is.

Chronisch slaapmiddelengebruik

Gebruik van slaapmiddelen gedurende meer dan zestig dagen in de afgelopen drie maanden.

Hoe ernstig is jouw slaapprobleem?

Ontdek het met de Insomnia Severity Index (ISI). Met deze wetenschappelijk onderbouwde test breng je de ernst van je slaapprobleem in kaart.

Lees hier de volledige standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) met betrekking tot slaapproblemen en slaapmiddelen.