De coronacrisis heeft gezorgd voor een toegenomen druk op het mentale en fysieke welzijn van mensen. Veel bedrijven hebben hun vitaliteitsaanbod echter nog niet aangepast. Slechts 14 procent van de HR-beslissers is van mening dat initiatieven op het gebied van de mentale gezondheid en het welzijn van werknemers de komende 12 maanden een topprioriteit heeft voor HR.

Verschil in prioriteiten tussen werknemers en werkgevers

Deze cijfers staan in flink contrast met de mening van werknemers. Zij benadrukken juist dat ze het heel belangrijk vinden dat ze zich gelukkig en gezond voelen op het werk. Voor ruim vier op de tien Nederlandse werknemers is een goede werk-privébalans een prioriteit. Maar liefst 34% van de Nederlandse werknemers zegt dat een verslechtering van de werk-privébalans een reden zou zijn een andere baan te zoeken als dat in de komende 12 maanden zou gebeuren.

Waarom is het welzijn van medewerkers belangrijk?

Daarbij: verhoogd welzijn zorgt voor minder ziekteverzuim en ziekte, een hogere productiviteit, creativiteit, veerkracht en meer betrokkenheid van werknemers. De lijst voordelen om aandacht te geven aan welzijn van medewerkers is uitvoerig. Zeker nu het voor sommige sectoren steeds minder eenvoudig wordt om nieuwe medewerkers te vinden.

Dat er nog een kloof bestaat tussen de prioritering van werkgevers en medewerkers rondom de balans tussen werk en privé, wil niet zeggen dat werkgevers het belang ervan onderschatten. Gevraagd naar welke zakelijke thema’s kunnen verbeteren door vitaliteitsissues, werd het verbeteren van de werk-privébalans als tweede genoemd (54%), na het verhogen van de medewerkerstevredenheid (62%) en voor het verminderen van werkstress (47%).

Hoe geef je als werkgever vorm aan welzijn van medewerkers?

Bas van der Tuyn, manager bij Aon’s Health Solutions: “Het lijkt erop dat werkgevers wel weten dat de balans tussen werk en privé voor medewerkers belangrijk is, maar nog worstelen met hoe zij dit dan concreet kunnen inrichten of verbeteren voor hun personeel. Het aanbieden van flexibele arbeidsvoorwaarden is bijvoorbeeld een manier om dit te doen, net als het maken van een vitaliteitsprogramma op basis van wensen en behoeften van medewerkers.”

Een prettige werkomgeving, onderlinge verbinding en plezier in een vitaliteitsprogramma zijn belangrijk om het welzijn te stimuleren. Allemaal zaken waar werkgevers een doorslaggevende rol in spelen. Organisaties die dit snappen, kunnen écht het verschil maken in de duurzame inzetbaarheid van mensen. Want gewoontes die blijven, zijn van grote betekenis voor de toekomst van je werknemers en dus ook van je organisatie.

Is de werknemer of werkgever verantwoordelijk?

Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre jij als werkgever, HR professional of teamleider verantwoordelijk bent voor de werk-privé balans van medewerkers. Zijn ze daar niet zelf verantwoordelijk voor? Natuurlijk! Én je kunt hier als werkgever een rol in spelen.

Volgens onderzoek van SBI training & advies onder 1500 Nederlandse werknemers, denkt vier op de vijf medewerkers baat te hebben bij preventieve externe ondersteuning en begeleiding om een goede balans te realiseren tussen privé en werk. De overgrote meerderheid (69%) van de medewerkers vindt dat de werkgever hieraan financieel zou moeten bijdragen. Kortom, het wordt dus gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom is het van belang om hier regelmatig het gesprek over te voeren met elkaar.

Op zoek naar een zinvolle en praktische invulling van het vitaliteitsbeleid op het gebied van mentale gezondheid en specifiek gezond slapen? Plan een kennismaking in met Slaapwaarde.

Bronnen:

Onderzoek HR-softwareleverancier Personio via www.hrpraktijk.nl

Aon’s 2021 Global Wellbeing Survey in samenwerking met Ipsos via hrpraktijk.nl

Onderzoek SBI training & advies onder 1500 Nederlandse werknemers via hr-communicatie.nl