Met de Internationale Dag van de Slaap wordt elk jaar aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde nachtrust. Dit jaar: gelijke kansen op slaapgebied.

Slaap is onmisbaar voor je gezondheid

Op de vrijdag voor de start van de lente is het Wereld Slaapdag. Met aandacht voor de gevolgen die slecht slapen kan hebben en het belang van slaap voor het behouden van je gezondheid. Het thema is dit jaar: Sleep Equity for Global Health. Letterlijk vertaald: Slaapgelijkheid voor wereldwijde gezondheid. Het aanpakken van armoede en ongelijkheid heeft een positief effect op gezondheid en slaap wereldwijd.

De relatie tussen geld en slaap

Hoe minder geld je te besteden hebt, hoe groter de kans is dat je te maken krijgt met slaapproblemen. Net zoals je meer kans op slecht slapen hebt bij een lager opleidingsniveau. Vrouwen rapporteren 1,5 keer vaker slaapproblemen dan mannen. Dit verschil halveert wanneer de cijfers gecorrigeerd worden voor inkomen.

Bij werkeloosheid geldt dat 40% last heeft van slaapproblemen. Waar dit bij werkenden 25 procent is. Een oud experiment met het basisinkomen in Canada laat zien dat drie jaren van financiële zekerheid leidde tot minder bezoeken aan het ziekenhuis en de huisarts. Doordat mensen minder mentale gezondheidsklachten hadden zoals angst, depressieve klachten en slaapproblemen.*

Dag van de Slaap: lekker uitslapen?

In België is de Internationale Dag van de Slaap een echte uitslaapdag. Dat is in Nederland niet zo en ik zou uitslapen ook niet aanmoedigen bij slaapproblemen. Een regelmatig ritme ondersteunt de werking van je biologische klok. Voor je systeem is het dan helder wanneer het tijd is voor actie (overdag) en wanneer het tijd is voor rust (nacht).

Doe een gratis slaaptest

Wil je weten hoe het met de kwaliteit van jouw nachten is gesteld? Vul dan deze korte slaaptest in. Met deze wetenschappelijk onderbouwde test breng je de ernst van je slaapprobleem in kaart. De test bestaat uit 7 vragen. Antwoord zo eerlijk mogelijk en ga daarbij uit van de situatie van de afgelopen twee weken. Met deze gratis slaaptest heb je snel inzicht in je slaapprobleem.

Zo zorg je voor een goede nachtrust

Deze week werkte ik mee aan dit artikel op nu.nl over wat je kunt doen als je ‘s nachts wakker wordt. Om je goed op weg te helpen naar een gezonde nachtrust schreven Geeke Barmentloo en ik De Slaapgids – Ontdek je eigen slaaproute. Hier vind je meer info en kun je De Slaapgids direct bestellen. Lenen bij je eigen bibliotheek is ook mogelijk.

*Bron: Slaap vatten van Bregje Hofstede. Echt een aanrader: zij schreef in dit boek een hoofdstuk over de relatie tussen geld en slaap.

Meer lezen over Word Sleep Day.